Guest | วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 | 10.17 น.
ข้อสอบ
 

  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : SOMPORN P.
SOMPORN P.
รหัสข้อสอบ  : SOMA208316
ชื่อข้อสอบ  : 

แนวข้อสอบอาเซียนศึกษา ม.2 ตอนที่ 2

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.2
สร้างเมื่อ  : 19 ก.ย. 2555 เวลา 0:54 น.
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ