Guest | วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 | 01.19 น.
ข้อสอบ
 

  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : kie-go
kie-go
รหัสข้อสอบ  : SOMA208177
ชื่อข้อสอบ  : 

กลไกตลาด

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.2
สร้างเมื่อ  : 26 ส.ค. 2555 เวลา 14:29 น.
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ