Guest | วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 | 16.51 น.
ข้อสอบ
 

  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : เอ็นเอ็น'นิดหน่อย
เอ็นเอ็น'นิดหน่อย
รหัสข้อสอบ  : SOMA205507
ชื่อข้อสอบ  : 

ข้อสอบวิชาภูมิศาสตร์ม.2 บทที่2ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.2
สร้างเมื่อ  : 25 พ.ย. 2554 เวลา 19:48 น.
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ