Guest | วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 | 16.49 น.
ข้อสอบ
 

  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : เด็กชายศักรินทร์ สีประดิษฐ
เด็กชายศักรินทร์ สีประดิษฐ
รหัสข้อสอบ  : TEMA205341
ชื่อข้อสอบ  : 

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ม.2

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ม.2
สร้างเมื่อ  : 25 ต.ค. 2554 เวลา 15:19 น.
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ