Guest | วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 | 08.12 น.
ข้อสอบ
 

  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : jaojao123
jaojao123
รหัสข้อสอบ  : SOPB505084
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาประวัติศาสตร์ ป.5

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 27 ก.ย. 2554 เวลา 17:54 น.
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ