Guest | วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 | 23.28 น.
ข้อสอบ
 

  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : CHANA
CHANA
รหัสข้อสอบ  : SOMA204978
ชื่อข้อสอบ  : 

ทวีปแอฟริกา

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.2
สร้างเมื่อ  : 21 ก.ย. 2554 เวลา 20:46 น.
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ