Guest | วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 | 19.10 น.
ข้อสอบ
 

  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : น้ำทิพย์ เสาวลักษณ์ เอกอนันต์ธรรม
น้ำทิพย์ เสาวลักษณ์ เอกอนันต์ธรรม
รหัสข้อสอบ  : SCPB504171
ชื่อข้อสอบ  : 

พันธุกรรม ป.5

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 23 ก.ค. 2554 เวลา 20:32 น.
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ