Guest | วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 | 22.38 น.
ข้อสอบ
 

  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : green
green
รหัสข้อสอบ  : SOPB403517
ชื่อข้อสอบ  : 

ข้อสอบสังคมป.4

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 20 ก.พ. 2554 เวลา 15:34 น.
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ