Guest | วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 | 07.53 น.
ข้อสอบ
 

  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ภูริทัศน์ นุ่มมาก
รหัสข้อสอบ  : MAPA112209
ชื่อข้อสอบ  : 

การบวกลบคูณหารง่ายๆ

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 8 ส.ค. 2557 เวลา 17:00 น.
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ