Guest | วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 | 07.52 น.
ข้อสอบ
 

  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ธนพงศ์ ต่อพีระพันธุ์
รหัสข้อสอบ  : MAPB612203
ชื่อข้อสอบ  : 

เลขคิดเร็ว

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 4 ส.ค. 2557 เวลา 20:10 น.
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ