Guest | วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 | 07.52 น.
ข้อสอบ
 

  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : นิติพงศ์ ช่วงชู
รหัสข้อสอบ  : CCKA012200
ชื่อข้อสอบ  : 

เสียงอะไรตอบถูกได้คะเเนน

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

ธรรมชาติรอบตัว

ระดับชั้น  : ปฐมวัย
สร้างเมื่อ  : 2 ส.ค. 2557 เวลา 13:38 น.
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ