Guest | วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 | 18.45 น.
เรื่อง หลักในการเขียนคำอวยพร
33,862 อ่าน | 0 comments | เขียนเมื่อ วันพุธที่ 26 กันยายน 2555

 

 

 

                 หลักในการเขียนคำอวยพร

 

  1. เขียนให้สอดคล้องกับผู้ที่ให้พรเเละผู้ที่รับพร โอกาส เเละสื่อในการให้พร

  2. เขียนถึงโอกาสในการให้พร

  3. ถ้าอวยพรให้กับผู่อาวุโสกว่า ควรอ้างสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่เป็นสากลโลก หรือ สิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ผู้รับพรเคารพนับถือ

  4. คำอวยพรที่ให้ต้องเหมาะสมกับผู้ที่รับพร เเละต้องเป็นพรที่สร้างสรรค์ เช่น ความสุข หน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ อายุยืน ความสำเร็จ ความหวัง

  5. ใช้ภาษาที่เหมาะสมโดย ใช้คำที่ไพเราะ สุภาพ เเละ ความหมายดี  

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น :
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ