Guest | วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 | 04.13 น.
เรื่อง สอนทำ โบว์ห่อของขวัญ แบบง่าย
4,588 อ่าน | 0 comments | เขียนเมื่อ วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555

 

อุปกรณ์

กระดาษสี ,ไม้บรรทัด, กรรไกร, แม็คเย็บกระดาษ

วิธีทำ

  1. ใช้ไม้บรรทัดวัดกระดาษสีขนาดกว้าง 2 ซม. ตัดกระดาษกว้าง 2 ซม. ยาว 28 ซม. จำนวน 3 ชิ้น
  2. ตัดกระดาษกว้าง 2 ซม. ยาว 25.5 ซม. จำนวน 3 ชิ้น
  3. ตัดกระดาษกว้าง 2 ซม. ยาว 22.8 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
  4. ตัดกระดาษกว้าง 2 ซม. ยาว 9 ซม. จำนวน 1 ชิ้น จะได้กระดาษทั้งหมด 9 ชิ้น
  5. นำกระดาษ 28 ซม. มาพับครึ่งเพื่อมาร์คจุด พับโค้งเข้าหากัน จะได้เป็นรูปคล้ายๆโบว์กระต่าย ทำทั้ง 3 ชิ้น ใช้แม็คเย็บติดให้เข้ากัน
  6. นำกระดาษ 25.5 ซม. มาพับครึ่งเพื่อมาร์คจุด พับโค้งเข้าหากัน จะได้เป็นรูปคล้ายๆโบว์กระต่าย ทำทั้ง 3 ชิ้น ใช้แม็คเย็บติดให้เข้ากัน
  7. นำกระดาษ 22.8 ซม. มาพับครึ่งเพื่อมาร์คจุด พับโค้งเข้าหากัน จะได้เป็นรูปคล้ายๆโบว์กระต่าย ทำทั้ง 2 ชิ้น ใช้แม็คเย็บติดให้เข้ากัน
  8. นำกระดาษ 9 ซม. มาพันโค้งเข้าหากัน ติดกาวให้แน่น
  9. จากนั้นนำกระดาษโค้งที่ได้ มารวมกัน วางสลับไปมาจากใหญ่สุด จนถึงชิ้นสุดท้าย
  10. จะได้โบว์สำหรับห่อของขวัญสวยๆ สำหรับวันปีใหม่ 1 ชิ้น

คลิปสอนทำโบว์ห่อของขวัญ

ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น :
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ