admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  Next  Last  Page  :   of 354  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
161. ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชุด Let’s go around สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 2019-06-15 19:49:01 wangmaitok approved แก้ไข
162. การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่ เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 2019-06-15 19:06:01 approved แก้ไข
163. การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่ เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 2019-06-15 19:04:44 delete แก้ไข
164. ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชุด Let’s go around สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 2019-06-15 19:00:30 wangmaitok approved แก้ไข
165. รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Tense รายวิชาภาษาอังกฤษ2 (อ31102) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2019-06-15 18:22:52 approved แก้ไข
166. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไข่นกกระทาเสริมเปลือกมังคุด 2019-06-15 16:35:00 approved แก้ไข
167. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไข่นกกระทาเสริมเปลือกมังคุด 2019-06-15 16:30:39 delete แก้ไข
168. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไข่นกกระทาเสริมเปลือกมังคุด 2019-06-15 16:29:26 delete แก้ไข
169. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไข่นกกระทาเสริมเปลือกมังคุด 2019-06-15 16:25:28 delete แก้ไข
170. รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2019-06-15 16:14:56 สุนิสา approved แก้ไข
171. การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน โดยใช้วิธีการสอบแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร 2019-06-14 14:41:23 approved แก้ไข
172. การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน โดยใช้วิธีการสอบแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร 2019-06-14 12:44:57 approved แก้ไข
173. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ 2019-06-13 22:26:17 approved แก้ไข
174. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ 2019-06-13 22:20:57 delete แก้ไข
175. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30256 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2019-06-13 22:14:14 approved แก้ไข
176. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30256 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2019-06-13 22:07:27 delete แก้ไข
177. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบกลุ่มสืบสอบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้เป็นทีมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2019-06-13 13:56:29 ธฤษวรรณ approved แก้ไข
178. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร้อง ขับขาน ประสานเสียงเพลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 2019-06-13 09:26:54 approved แก้ไข
179. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2019-06-13 01:01:22 ทะเล approved แก้ไข
180. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019-06-12 09:59:39 approved แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com