admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ค้นหา
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ Add new portfolio
 
First  Previous  Page   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 346  
No. ชื่อเรื่อง อัพเดตเมื่อ โพสโดย สถานะ อนุมัติ แก้ไข ลบ
1. รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น(7E) เรื่อง ระบบนิเวศ รายวิชาวิทยาศาสตร์5 (ว23101) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2019-06-16 03:36:29 new add แก้ไข
2. ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชุด Let’s go around สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 2019-06-15 19:49:01 wangmaitok new add แก้ไข
3. การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่ เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 2019-06-15 19:06:01 new add แก้ไข
4. การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง บ้านสวยงามน่าอยู่ เรียนรู้เกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 2019-06-15 19:04:44 new add แก้ไข
5. ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชุด Let’s go around สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา) 2019-06-15 19:00:30 wangmaitok new add แก้ไข
6. รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Tense รายวิชาภาษาอังกฤษ2 (อ31102) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2019-06-15 18:22:52 new add แก้ไข
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไข่นกกระทาเสริมเปลือกมังคุด 2019-06-15 16:35:00 new add แก้ไข
8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไข่นกกระทาเสริมเปลือกมังคุด 2019-06-15 16:30:39 new add แก้ไข
9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไข่นกกระทาเสริมเปลือกมังคุด 2019-06-15 16:29:26 new add แก้ไข
10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไข่นกกระทาเสริมเปลือกมังคุด 2019-06-15 16:25:28 new add แก้ไข
11. รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2019-06-15 16:14:56 สุนิสา new add แก้ไข
12. การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน โดยใช้วิธีการสอบแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร 2019-06-14 14:41:23 new add แก้ไข
13. การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน โดยใช้วิธีการสอบแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร 2019-06-14 12:44:57 new add แก้ไข
14. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ 2019-06-13 22:26:17 approved แก้ไข
15. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ 2019-06-13 22:20:57 delete แก้ไข
16. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30256 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2019-06-13 22:14:14 approved แก้ไข
17. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาการสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30256 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2019-06-13 22:07:27 delete แก้ไข
18. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบกลุ่มสืบสอบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้เป็นทีมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2019-06-13 13:56:29 ธฤษวรรณ approved แก้ไข
19. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ร้อง ขับขาน ประสานเสียงเพลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 2019-06-13 09:26:54 approved แก้ไข
20. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2019-06-13 01:01:22 ทะเล approved แก้ไข
             
 
trueplookpanya.com