admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
ความรู้คู่คุณธรรม : ผลงาน
<<กลับไปยังหน้าหลัก
ปรับปรุงข้อมูล
* ชื่อผู้แต่ง :       เลือกเพื่อปิดผลงานเรื่องนี้
* ชื่อผลงาน:         * รหัสผลงาน: (4 หลัก)
คำอธิบาย (ย่อ) :  
 
 
อัพโหลดตอน [เพิ่มใหม่]
   
คำแนะนำ : - ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 150 MB
 
   
  ชื่อตอน :   รหัสตอน: (4 หลัก)
ความยาว : นาที (multimedia)
 
เลือกเพื่อให้ดาวน์โหลดได้
ฟอร์แมตของไฟล์ที่สามารถใช้ได้ คือ .mp4 .mov .flv .avi .mpg และ .wmv เท่านั้น   on air : (เช่น 200911)
 
เลือกเพื่อให้ดาวน์โหลดได้
     ประเภทไฟล์เสียงที่สามารถอัพโหลดได้ คือ .mp3   on air : (เช่น 200911)
 
เลือกเพื่อให้พิมพ์ได้
     ประเภทไฟล์หนังสือที่สามารถอัพโหลดได้ คือ .pdf   on air : (เช่น 200911)
 
 
   
ตอนที่อัพโหลดแล้ว
รหัสตอน ชื่อตอน หน้า / Ebook เสียง วิดีโอ แก้ไข ลบ
0001 2556.01.06 นำสมาธิภาวนา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0002 2556.01.06 ไม่เหมือนที่คิด Y (DL) N แก้ไข ลบ
0003 2556.01.10 อดทนใจสู้ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0004 2556.01.20 นำสมาธิภาวนา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0005 2556.01.20 สามัญสำนึก Y (DL) N แก้ไข ลบ
0006 2556.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0007 2556.01.26 ปฐมโอวาท Y (DL) N แก้ไข ลบ
0008 2556.01.27 ไขปัญหาธรรม Y (DL) N แก้ไข ลบ
0009 2556.01.27 ใช้เวลา เสียเวลา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0010 2556.01.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า Y (DL) N แก้ไข ลบ
0011 2556.01.27 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย Y (DL) N แก้ไข ลบ
0012 2556.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0013 2556.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า Y (DL) N แก้ไข ลบ
0014 2556.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย Y (DL) N แก้ไข ลบ
0015 2556.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย Y (DL) N แก้ไข ลบ
0016 2556.01.28 ไขปัญหาธรรม Y (DL) N แก้ไข ลบ
0017 2556.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า Y (DL) N แก้ไข ลบ
0018 2556.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย Y (DL) N แก้ไข ลบ
0019 2556.01.28 รู้เท่าทัน Y (DL) N แก้ไข ลบ
0020 2556.01.29 กตัญญุตา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0021 2556.01.29 ไขปัญหาธรรม Y (DL) N แก้ไข ลบ
0022 2556.01.29 นำจงกรมภาวนา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0023 2556.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า Y (DL) N แก้ไข ลบ
0024 2556.01.29 โอวาทก่อนฉัน เงียบแต่ไม่เหงา + ให้พร Y (DL) N แก้ไข ลบ
0025 2556.01.30 ไขปัญหาธรรม ตอน ๑ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0026 2556.01.30 ไขปัญหาธรรม ตอน ๒ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0027 2556.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า Y (DL) N แก้ไข ลบ
0028 2556.01.30 สวดมนต์ทำวัตรเช้า Y (DL) N แก้ไข ลบ
0029 2556.01.30 อ่านใจ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0030 2556.01.31 ไขปัญหาธรรม Y (DL) N แก้ไข ลบ
0031 2556.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า Y (DL) N แก้ไข ลบ
0032 2556.01.31 บรรลือสีหนาท Y (DL) N แก้ไข ลบ
0033 2556.01.31 สวดมนต์ทำวัตรเช้า Y (DL) N แก้ไข ลบ
0034 2556.01.31 สวดมนต์ทำวัตรเย็น Y (DL) N แก้ไข ลบ
0035 2556.01.31 โอวาทก่อนฉัน ขอทาน + ให้พร Y (DL) N แก้ไข ลบ
0036 2556.02.01 ไขปัญหาธรรม Y (DL) N แก้ไข ลบ
0037 2556.02.01 เดินไม่ได้ก็คลาน Y (DL) N แก้ไข ลบ
0038 2556.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า Y (DL) N แก้ไข ลบ
0039 2556.02.01 สวดมนต์ทำวัตรเช้า Y (DL) N แก้ไข ลบ
0040 2556.02.01 ให้พร Y (DL) N แก้ไข ลบ
0041 2556.02.02 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า Y (DL) N แก้ไข ลบ
0042 2556.02.02 พิธีขอขมา+ปัจฉิมโอวาท+สมาทานศีล 5 Y (DL) N แก้ไข ลบ
0043 2556.02.03 นำสมาธิภาวนา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0044 2556.02.03 ปัญญาอบรมสมาธิ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0045 2556.02.06 ทิฎฐิ มานะ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0046 2556.02.13 มองกว้าง คิดไกล ใช้ปัญญา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0047 2556.02.17 เข้าใจตน เข้าใจท่าน Y (DL) N แก้ไข ลบ
0048 2556.02.17 นำสมาธิภาวนา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0049 2556.02.20 ไม่มีเจ้าของ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0050 2556.02.25 ศีลคือเจตนา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0051 2556.02.25 สมาธิภาวนา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0052 2556.02.27 พอดีแก่กายและใจ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0053 2556.03.02 ไขปัญหาธรรม Y (DL) N แก้ไข ลบ
0054 2556.03.02 นำจงกรมสมาธิ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0055 2556.03.02 นำสมาธิภาวนาช่วงเข้า Y (DL) N แก้ไข ลบ
0056 2556.03.02 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย Y (DL) N แก้ไข ลบ
0057 2556.03.02 ปัจจัยที่ ๕ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0058 2556.03.03 ภาวนาหาข่าวตัวเอง Y (DL) N แก้ไข ลบ
0059 2556.03.06 รู้ตื่นเบิกบาน Y (DL) N แก้ไข ลบ
0060 2556.03.09 คุณภาพแห่งเหตุ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0061 2556.03.15 รอบรู้ รอบคอบ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0062 2556.03.16 แก้ที่ภาชนะ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0063 2556.03.17 นำสมาธิภาวนา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0064 2556.03.17 ห้องแล็บใจ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0065 2556.03.20 เทศน์บ้านคุณหมอวิลัย Y (DL) N แก้ไข ลบ
0066 2556.04.07 บุญ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0067 2556.04.21 นำสมาธิภาวนา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0068 2556.04.21 สุขจากภายใน Y (DL) N แก้ไข ลบ
0069 2556.04.22 ครูพุทธปัญญา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0070 2556.04.22 ความเห็น และ ถาม-ตอบ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0071 2556.04.22 พุทธปัญญา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0072 2556.05.05 ยิ่งเคี้ยว ยิ่งเศร้า Y (DL) N แก้ไข ลบ
0073 2556.05.16 แก่ชึ้น แก่ลง Y (DL) N แก้ไข ลบ
0074 2556.05.19 ชีวิตคือการขยับ Y (DL) N แก้ไข ลบ
0075 2556.05.19 นำสมาธิภาวนา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0076 2556.05.22 วิชาชีวิต Y (DL) N แก้ไข ลบ
0077 2556.05.24 นำสมาธิภาวนา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0078 2556.05.24 รู้ธรรมดา Y (DL) N แก้ไข ลบ
0079 2556.05.29 กลัว-อาย ด้วยปัญญา N N แก้ไข ลบ
0080 2556.06.02 นำสมาธิภาวนา N N แก้ไข ลบ
0081 2556.06.02 สุขอย่างยิ่ง N N แก้ไข ลบ
   
 
 
trueplookpanya.com