admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
 
คลังข้อสอบ 2010
<<กลับไปยังหน้าหลัก
จัดการเนื้อหา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสข้อสอบ : SOMA208316
ระดับชั้น :
โพสโดย : MR.SPN
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบอาเซียนศึกษา ม.2 ตอนที่ 2
ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ
 
ข้อที่ 1 :  
เศรษฐกิจหลังของฟิลิปปินส์ได้มาจากท่าเรือน้ำลึก
 
1) ถูกต้อง
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 2 :  
ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของพม่าคือนางออง ซานซูจี
 
1) ถูกต้อง
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 3 :  
ฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศสหรัฐอเมริกา และ สเปน
 
1) ถูกต้อง
 
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 4 :  
ภาษาประจำชาติของฟิลิปปินส์ คือภาษาอังกฤษ
 
1) ถูกต้อง
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 5 :  
Pretronus twin towerอยูที่ประเทศอินโดนีเซีย
 
1) ถูกต้อง
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 6 :  
เศรษฐกิจสำคัญของสิงคโปร์คือท่าเรือน้ำลึก
1) ถูกต้อง
 
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 7 :  
ภาษาประจำชาติของสิงคโปร์คือภาษาอังกฤษ
 
1) ถูกต้อง
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 8 :  
การปกครองส่วนกลางเป็นการรับผิดชอบดูแลของกระทรวงในประเทศไทย
1) ถูกต้อง
 
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 9 :  
เวียดนามเหนือในอดีตได้รับการแทรกแซงจากประเทศสหภาพโซเวียต
1) ถูกต้อง
 
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 10 :  
อาชีพส่วนใหญ่ของชาวเวียดนามคือชาวสวน
 
1) ถูกต้อง
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 11 :  
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามคือเมืองโฮจิมิน
1) ถูกต้อง
 
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 12 :  
มัสยิดปุตราเป็นศาสนสถานของอิสลามที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์
 
1) ถูกต้อง
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 13 :  
เจดีย์ชเวดากองเป็นศาสนสถานที่อยู่ในประเทศลาว
 
1) ถูกต้อง
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 14 :  
สำนักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ไทย
 
1) ถูกต้อง
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 15 :  
เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันคือ ดร.สุรินทร์ ลักษณวิสิทธิ์
 
1) ถูกต้อง
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 16 :  
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ8 สิงหาคม 2510
1) ถูกต้อง
 
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 17 :  
คำควัญของอาเซียน คือ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม”
1) ถูกต้อง
 
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 18 :  
สมาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากการลงนามทำปฏิญญากรุงเทพ
1) ถูกต้อง
 
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 19 :  
ดอกไม้ประจำชาติของประเทศไทยดอกราชพฤกษ์
1) ถูกต้อง
 
2) ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 20 :  
สถาบันกษัตริย์ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับคติ “เทวราชา” จากประเทศจีน
 
1) ถูกต้อง
2) ไม่ถูกต้อง
 
 
trueplookpanya.com