admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
 
คลังข้อสอบ 2010
<<กลับไปยังหน้าหลัก
จัดการเนื้อหา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
หมวดวิชา : ความปลอดภัยในชีวิต
รหัสข้อสอบ : HEPB604498
ระดับชั้น :
โพสโดย : Melon~ ^^"
ชื่อข้อสอบ : สุขศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อสอบมีทั้งหมด : 5 ข้อ
 
ข้อที่ 1 :  
เหตุการณ์ใดต่อไปนี้อาจนำไปสู่การกระทำที่ไม่คาดคิดได้
 
1) เหมยเล่นกระโดดยางกับเพื่อนๆ
2) กิ๊กอยู่กับณัชเพียงลำพัง 2 ต่อ 2
 
3) จิ๊บไปเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี
ข้อที่ 2 :  
เมือ่มีคนแปลกหน้าชักชวนไปสถานที่ต่างๆ เราควรทำอย่างไร
 
1) รีบไปกับคนแปลกหน้าทันที
 
2) ตอบรับไปว่า จะไปด้วย
3) หาทางหลีกเลี่ยงให้เร็วที่สุด
ข้อที่ 3 :  
ใช้เหตุการณ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 3 - 4 ตอนนี้ รร. เลิกแล้ว เด็กนักเรียนพากันเดินทางกลับบ้าน เหลือแต่กิ๊กกะณัชอยู่ 2 คน ณัชถามกิ๊กว่ายังไม่กลับอีกหรอ กิ๊กตอบว่าแม่ยังไม่มารับ ณัชชวนกิ๊กออกไปเที่ยวข้างนอก กิ๊กรีบตอบรับว่าตกลงด้วยความยินดี เหตุการณ์นี้จะมีผลอะไรตามมา
 
1) กิ๊กปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
2) อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้
 
3) กิ๊กเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย
ข้อที่ 4 :  
ถ้านักเรียนปฎิบัติตนตามข้อ 3 จะเกิดผลเสียอะไรร้ายแรงที่สุด
1) อาจเกิดการฆ่าตัวตายได้
 
2) เสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูล
 
3) พ่อแม่เสียใจ
ข้อที่ 5 :  
นักเรียนควรทำอย่างไรถ้าได้คะแนนสอบไม่ดีเท่าที่ควร
 
1) ออกเที่ยวเตร่แก้เครียด
2) ตั้งใจในการสอบครั้งใหม่
 
3) ไม่ยอมไปเรียน
 
 
trueplookpanya.com