admin01 - พี่เอก/ admin02 - ติ้ก/ admin03 - แอร์/ admin04 - หนึ่ง/ admin05 - พี่อ๋อง
  Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
 
คลังข้อสอบ 2010
<<กลับไปยังหน้าหลัก
จัดการเนื้อหา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
หมวดวิชา : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
รหัสข้อสอบ : HEPB010122
ระดับชั้น :
โพสโดย : HyonHyin.
ชื่อข้อสอบ : วิชาสุขศึกษา
ข้อสอบมีทั้งหมด : 10 ข้อ
 
ข้อที่ 1 :  
เด็กผู้หญิงจะมีส่วนสูงเต็มที่เมื่อมีอายุระหว่างกี่ปีถึงกี่ปี
1) 14-15 ปี
 
2) 17-20 ปี
ข้อที่ 2 :  
เด็กผู้ชายส่วนสูงจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุระหว่างกี่ปีถึงกี่ปี
 
1) 15-16 ปี
2) 17-18 ปี
ข้อที่ 3 :  
การหดและการขยายตัวของเส้นเลือดตามจังหวะการเต้นของหัวใจเรียกว่าอะไร
1) ชีพจร
 
2) บีบอัด
ข้อที่ 4 :  
จมูก เป็นอวัยวะส่วนใดของระบบหายใจ
1) ส่วนต้น
 
2) ส่วนปลาย
ข้อที่ 5 :  
มนุษย์เรามีปอดทั้งหมดกี่ข้าง
 
1) 1 ข้าง
2) 2 ข้าง
ข้อที่ 6 :  
การขับถ่ายสู่ภายนอกร่างกายทางทวารหนักเรียกว่าอะไร
1) อุจจาระ
 
2) อสุจิ
ข้อที่ 7 :  
ระบบวงจรเลือดทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สชนิดใดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย
 
1) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
2) แก๊สออกซิเจน
ข้อที่ 8 :  
ต่อมเหงื่อมีกี่ชนิด
1) 2 ชนิด
 
2) 3 ชนิด
ข้อที่ 9 :  
หลอดอาหารมีความยาวประมาณกี่เซนติเมตร
 
1) 15 เซนติเมตร
2) 25 เซนติเมตร
ข้อที่ 10 :  
ข้อใดคืออวัยวะที่ผลิตน้ำดีและส่งไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีเพื่อช่วยในการย่อยไขมัน
 
1) ลำไส้เล็ก
2) ตับและตับอ่อน
 
 
trueplookpanya.com