Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
คลังข้อสอบ
ค้นหา
หมวด :  
ระดับชั้น : ID :
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ เพิ่มข้อสอบใหม่
Clear Search
First  Previous  Page   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next  Last  Page  :   of 17  
No.
ชื่อเรื่อง ระดับชั้น สร้างเมื่อ โพสโดย Share แก้ไข
61. ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 8(1)
+ วรรณกรรมและวรรณคดี  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ม.3]
2009-09-28 17:21:23 admin02 แก้ไข| ลบ
62. ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 9(3)
+ การพูดในโอกาสต่าง ๆ  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ม.3]
+ การโต้วาทีและการอภิปราย  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ม.3]
+ การฟังและการดู  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ม.3]
2009-09-28 17:03:40 admin02 แก้ไข| ลบ
63. ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 13(9)
+ คำ กลุ่มคำ และการใช้คำ  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ม.3]
+ การสร้างคำ  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ม.3]
+ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ม.3]
+ คำสุภาพและคำราชาศัพท์  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ม.3]
+ ระดับภาษา  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ม.3]
+ สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ม.3]
+ ประโยคและการแต่งประโยค  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ม.3]
+ หลักการใช้ภาษาไทย  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ม.3]
+ การแต่งคำประพันธ์  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ม.3]
2009-09-29 15:39:27 admin02 แก้ไข| ลบ
64. ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 4 เรื่อง คำและการออกเสียง(3)
+ การอ่าน  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ม.4]
+ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ม.4]
+ หลักการใช้ภาษาไทย  [ วิชา:ภาษาไทย ,ระดับชั้น:ม.4]
2009-10-22 14:01:37 admin02 แก้ไข| ลบ
65. ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 5(2)
+ พระมหากษัตริย์ไทย  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.1]
+ ประเพณี และวัฒนธรรม  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.1]
2009-11-16 15:24:02 admin02 แก้ไข| ลบ
66. ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 4(2)
+ เวลา และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.1]
+ พระมหากษัตริย์ไทย  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.1]
2009-11-16 15:18:21 admin02 แก้ไข| ลบ
67. ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 3(2)
+ เวลา และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.1]
+ ประเพณี และวัฒนธรรม  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.1]
2009-11-16 15:09:07 admin02 แก้ไข| ลบ
68. ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 2(2)
+ เวลา และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.1]
+ ประเพณี และวัฒนธรรม  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.1]
2009-11-16 15:01:46 admin02 แก้ไข| ลบ
69. ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 1(1)
+ เวลา และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  [ วิชา:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,ระดับชั้น:ป.1]
2009-11-16 14:48:50 admin02 แก้ไข| ลบ
70. แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 12(2)
+ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
+ ระบบนิเวศ  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
2009-10-01 16:58:51 admin02 แก้ไข| ลบ
71. แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 11(2)
+ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
+ ระบบนิเวศ  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
2009-10-01 16:35:32 admin02 แก้ไข| ลบ
72. แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 10(2)
+ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
+ ระบบนิเวศ  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
2009-10-01 16:15:10 admin02 แก้ไข| ลบ
73. แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 9(1)
+ พลังงานไฟฟ้า  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
2009-10-01 15:51:40 admin02 แก้ไข| ลบ
74. แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 8(2)
+ พลังงานไฟฟ้า  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
+ พลังงาน  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
2009-10-01 15:33:19 admin02 แก้ไข| ลบ
75. แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 7(2)
+ พลังงานไฟฟ้า  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
+ พลังงาน  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
2009-10-01 15:15:35 admin02 แก้ไข| ลบ
76. แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 6(1)
+ ดาราศาสตร์และอวกาศ  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
2009-10-01 14:57:34 admin02 แก้ไข| ลบ
77. แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 5(1)
+ ดาราศาสตร์และอวกาศ  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
2009-10-01 14:37:17 admin02 แก้ไข| ลบ
78. แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 4(3)
+ พืช สัตว์ และมนุษย์  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
+ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
+ พันธุกรรม และการสืบพันธุ์  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
2009-09-28 16:49:29 admin02 แก้ไข| ลบ
79. แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 3(3)
+ พืช สัตว์ และมนุษย์  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
+ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
+ พันธุกรรม และการสืบพันธุ์  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
2009-09-28 16:29:50 admin02 แก้ไข| ลบ
80. แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2(2)
+ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
+ พันธุกรรม และการสืบพันธุ์  [ วิชา:วิทยาศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
2009-09-28 16:17:01 admin02 แก้ไข| ลบ
 
trueplookpanya.com