Comment Center
  คลังความรู้
  คลังข้อสอบ
  ORM SCHOOL
  สารพันความรู้
  มุมคุณครู
  สนามปัญญา
  มุมผู้แบ่งปัน
  ดาว-เดือน
  แนะแนว
  Campaign
  ตู้แบ่งปัน
  Dictionary
  Magazine
  Iphone Session
  Member Invite
  Special Newsletter List
  ความรู้คู่คุณธรรม
  ข่าวกิจกรรมทรูปลูก..
  แบบสอบถาม..
  เสียงธรรม
  ห้องสมุดพุทธธรรม
  ภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
  Banner
  Newsletter
  Survey
  Logout
 

KeepAlive Counter = 0
คลังข้อสอบ
ค้นหา
หมวด :  
ระดับชั้น : ID :
ค้นจากชื่อเรื่อง :
 
+ เพิ่มข้อสอบใหม่
Clear Search
First  Previous  Page   [21]  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Next  Last  Page  :   of 87  
No.
ชื่อเรื่อง ระดับชั้น สร้างเมื่อ โพสโดย Share แก้ไข
401. การลบจำนวนเต็ม(1)
+ ระบบจำนวนจริง  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.1]
2014-05-21 11:33:35 พงษ์สวัสดิ์ ดวงแก้ว แก้ไข| ลบ
402. การบวกจำนวนเต็ม(1)
+ ระบบจำนวนจริง  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.1]
2014-05-21 11:19:41 พงษ์สวัสดิ์ ดวงแก้ว แก้ไข| ลบ
403. ทำไม่ได้กลับไปเรียนป.1 ใหม่(1)
+ การบวก ลบ คูณ หาร  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ป.6]
2014-05-20 19:34:11 pondded2 แก้ไข| ลบ
404. คณิต จาก คุณปอน(1)
+ การบวก ลบ คูณ หาร  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ป.1]
2014-05-20 19:11:47 pondded2 แก้ไข| ลบ
405. คณิตศาสตร์ยากจัง 1(3)
+ สมบัติของจำนวนนับ  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.1]
+ สมบัติของจำนวนนับ  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.2]
+ สมบัติของจำนวนนับ  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
2014-05-20 15:11:43 พิพัฒ พรมหาลา แก้ไข| ลบ
406. อสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(1)
+ สมการและอสมการ  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
2014-05-15 15:33:47 นริศรา โกเสนตอ แก้ไข| ลบ
407. เลขยกกำลัง(1)
+ เลขยกกำลัง และการถอดราก  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.1]
2014-05-15 15:12:31 พงษ์สวัสดิ์ ดวงแก้ว แก้ไข| ลบ
408. กราฟ(1)
+ คู่อันดับและกราฟ  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
2014-05-15 14:58:09 นริศรา โกเสนตอ แก้ไข| ลบ
409. กราฟ(1)
+ คู่อันดับและกราฟ  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.3]
2014-05-15 14:30:20 นริศรา โกเสนตอ แก้ไข| ลบ
410. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส(1)
+ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ม.2]
2014-05-15 13:45:42 นริศรา โกเสนตอ แก้ไข| ลบ
411. แนวข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์(0)
2014-05-07 14:40:29 Fook แก้ไข| ลบ
412. คณิตประถมต้น(3)
+ การบวก ลบ คูณ หาร  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ป.1]
+ การบวก ลบ คูณ หาร  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ป.2]
+ การบวก ลบ คูณ หาร  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ป.3]
2014-05-07 18:03:58 ณัฐธิดา พาราวิวัฒน์ แก้ไข| ลบ
413. การคูณสุดง่าย(1)
+ การบวก ลบ คูณ หาร  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ป.6]
2014-05-02 22:21:23 kie1 แก้ไข| ลบ
414. คณิตคิดง่ายๆ(0)
2014-05-04 10:18:15 nutchee แก้ไข| ลบ
415. คณิตคิดเร็ว(1)
+ การบวก ลบ คูณ หาร  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ป.1]
2014-04-27 09:28:06 petch555 แก้ไข| ลบ
416. ง่ายจริง(1)
+ การบวก ลบ คูณ หาร  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ป.1]
2014-04-26 12:04:50 เจ้าปลาน้อย แก้ไข| ลบ
417. ข้อสอบง่าย(1)
+ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ป.6]
2014-04-26 11:03:55 เจ้าปลาน้อย แก้ไข| ลบ
418. คณิตคิดง่าย(0)
2014-04-22 10:25:26 มายด์ แก้ไข| ลบ
419. มุมน่ารู้(3)
+ มุม เส้นขนาน และส่วนของเส้นตรง  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ป.4]
+ มุม เส้นขนาน และส่วนของเส้นตรง  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ป.5]
+ มุม เส้นขนาน และส่วนของเส้นตรง  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ป.6]
2014-04-17 16:18:14 Tanyakorn แก้ไข| ลบ
420. คณิตคิดสนุก(2)
+ การบวก ลบ คูณ หาร  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ป.1]
+ ข้อสอบและเฉลย  [ วิชา:คณิตศาสตร์ ,ระดับชั้น:ป.1]
2014-04-03 12:08:41 ทินกร ร.ร ท.1 แก้ไข| ลบ
 
trueplookpanya.com