Log in | วันพุธที่ 2 ก.ย. 2558 | 23:58 น.
หน้าหลัก > สนามปัญญา > ข่าวการศึกษา
ค้นหาข้อมูลสนามปัญญา :
 
 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าหนึ่งในกิจกรรมที่หลักสูตร MBA ใช้ในการพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
โพส : 2 ก.ย. 2558 เวลา 16:42 น.
โหวต : | เข้าชม : 16 ครั้ง
การทำหลักสูตรท้องถิ่นให้เข้าไปสู่ระบบโรงเรียนได้ ถ้าดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จก็จะเป็นต้นแบบนำสู่การปฏิรูปการศึกษาของประเทศในอนาคต
โพส : 2 ก.ย. 2558 เวลา 16:02 น.
โหวต : | เข้าชม : 17 ครั้ง
การส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแบบครูมืออาชีพ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โพส : 2 ก.ย. 2558 เวลา 14:16 น.
โหวต : | เข้าชม : 16 ครั้ง
ช่วงเช้าถึงเวลาประมาณ 14.00 น. นักเรียนจะได้เรียนวิชาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลังจากนั้นจะเป็นการทำกิจกรรมที่เน้นด้านปฏิบัติและบูรณาการ ในเบื้องต้น สพฐ.ได้กำหนดกิจกรรม 4 แบบ
โพส : 2 ก.ย. 2558 เวลา 11:18 น.
โหวต : | เข้าชม : 23 ครั้ง
“การุณ” แปลงนโยบาย “ดาว์พงษ์” เน้นให้โอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพ ขจัดการไม่รู้หนังสือ พร้อมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
โพส : 2 ก.ย. 2558 เวลา 10:33 น.
โหวต : | เข้าชม : 14 ครั้ง
นักเรียนเกือบ 1.2 แสนคน แห่เข้าเว็บไซต์ สทศ. สมัครสอบแกต-แพตวันแรก ส่งผลระบบรับสมัครออนไลน์อืด เด็กโวยสมัครได้บ้างไม่ได้บ้าง ขณะที่ “สัมพันธ์” เร่งขยายระบบรองรับ ยันเว็บไม่ล่ม
โพส : 2 ก.ย. 2558 เวลา 10:16 น.
โหวต : | เข้าชม : 16 ครั้ง
กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งพัฒนาสถาบันปอเนาะมุ่งสู่ความเป็นอินเตอร์ จัดสอนอาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้หลากหลายควบคู่ความรู้ทางศาสนา อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
โพส : 2 ก.ย. 2558 เวลา 10:01 น.
โหวต : | เข้าชม : 13 ครั้ง
สพฐ.ได้นำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มาเสนอ ซึ่งได้เตรียมการไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลาเรียน จำนวนวิชาที่จะลด
โพส : 1 ก.ย. 2558 เวลา 10:55 น.
โหวต : | เข้าชม : 104 ครั้ง
กกอ.มีมติสั่ง 3 ศูนย์นอกที่ตั้งงดรับนักศึกษา หลังพบจัดการเรียนการสอนไร้คุณภาพ ขณะที่อีก 1 ศูนย์ต้องเร่งปรับปรุงก่อนเข้ารับประเมินซ้ำ แนะนักเรียนควรตรวจสอบข้อมูลก่อนสมัครเข้าเรียนต่อ
โพส : 1 ก.ย. 2558 เวลา 9:38 น.
โหวต : | เข้าชม : 20 ครั้ง
"ดาว์พงษ์" มอบการบ้าน สพฐ.คิดเมนูกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้แก่เด็ก จี้เร่งทำความเข้าใจครู-โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มนำร่องวันที่ 1 พ.ย.58
โพส : 1 ก.ย. 2558 เวลา 9:32 น.
โหวต : | เข้าชม : 20 ครั้ง