Log in | วันอังคารที่ 3 พ.ค. 2559 | 2:24 น.
หน้าหลัก > สนามปัญญา > ข่าวการศึกษา
ค้นหาข้อมูลสนามปัญญา :
 
 
 
ปัญหาโครงสร้างการศึกษา ระบบจัดการศึกษา รวมถึงปัญหาคุณภาพผู้เรียน หวั่นสร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา.
โพส : 28 เม.ย. 2559 เวลา 10:19 น.
โหวต : | เข้าชม : 57 ครั้ง
โครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่ง สพฐ.ตั้งเป้าอีก 3 ปีจะดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐให้ครบทุกตำบล 7,424 โรง แต่จะเริ่มเฟสแรกปีการศึกษา 2559 จำนวน 3,342 โรง เป้าหมายหลักคือต้องการให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ
โพส : 28 เม.ย. 2559 เวลา 10:03 น.
โหวต : | เข้าชม : 49 ครั้ง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2559
โพส : 27 เม.ย. 2559 เวลา 16:44 น.
โหวต : | เข้าชม : 48 ครั้ง
ธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) เป็นเวลา 1 ปี จำนวน 30 คน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต
โพส : 27 เม.ย. 2559 เวลา 16:36 น.
โหวต : | เข้าชม : 39 ครั้ง
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร
โพส : 26 เม.ย. 2559 เวลา 14:25 น.
โหวต : | เข้าชม : 149 ครั้ง
ที่ประชุม ทปอ. มีมติไม่เลื่อนสอบแกต-แพต แต่ขอความร่วมมือให้มหา’ลัย 27 แห่ง เลื่อนประกาศผลสอบรับตรงหลังการสอบโอเน็ตเสร็จสิ้นแล้ว เริ่มปีการศึกษา 2560 หวังช่วยให้เด็กเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบ
โพส : 25 เม.ย. 2559 เวลา 11:19 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,448 ครั้ง
กกอ. ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
โพส : 21 เม.ย. 2559 เวลา 15:23 น.
โหวต : | เข้าชม : 7,371 ครั้ง
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
โพส : 21 เม.ย. 2559 เวลา 9:47 น.
โหวต : | เข้าชม : 74 ครั้ง
เวทีรับฟังความคิดเห็นและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมจัดทำแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2574
โพส : 18 เม.ย. 2559 เวลา 11:27 น.
โหวต : | เข้าชม : 131 ครั้ง
สมาพันธ์นิสิต-นักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศออกแถลงการณ์ จี้อธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยทบทวนเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
โพส : 18 เม.ย. 2559 เวลา 10:52 น.
โหวต : | เข้าชม : 139 ครั้ง