Log in | วันจันทร์ที่ 14 ต.ค. 2562 | 5:32 น.
หน้าหลัก > สนามปัญญา > ข่าวกิจกรรม
ค้นหาข้อมูลสนามปัญญา :
 
 
 
//
โรงเรียนอาร์บิส รัศมีนานาชาติเปิดรับสมัครนักเรียนเรียนดี พร้อมรับทุนการศึกษา
โพส : 11 พ.ค. 2560 เวลา 15:16 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,927 ครั้ง
//
วท. โดย อพวช. และสทอภ. ร่วมกับ JAXA ประเทศญี่ปุ่น เปิดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การศึกษาด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ” 17 – 18 พฤษภาคม 2560 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี
โพส : 11 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,608 ครั้ง
//
ศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมกับ RMIT ออสเตรเลีย จัดอบรมการเตรียมงานวิจัย ฟรี!
โพส : 9 พ.ค. 2560 เวลา 14:20 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,593 ครั้ง
//
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ Mini Entrepreneurการจัดการธุรกิจ (ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจความงามเครื่องสำอางและสปา)
โพส : 8 พ.ค. 2560 เวลา 13:02 น.
โหวต : | เข้าชม : 327 ครั้ง
//
ศิลปศาสตร์ สจล.เปิด หลักสูตรอบรมการเขียนรายงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น
โพส : 8 พ.ค. 2560 เวลา 11:50 น.
โหวต : | เข้าชม : 311 ครั้ง
//
รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
โพส : 8 พ.ค. 2560 เวลา 11:16 น.
โหวต : | เข้าชม : 306 ครั้ง
//
ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน พสวท.“จากพี่สู่น้อง สานฝันเส้นทางนักวิทย์รุ่นเยาว์”
โพส : 3 พ.ค. 2560 เวลา 11:36 น.
โหวต : | เข้าชม : 284 ครั้ง
//
โครงการโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเดอะรีเจ้นท์เปิดเวทีจัดคอนเสิร์ตต้อนรับซัมเมอร ที่โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพ
โพส : 28 เม.ย. 2560 เวลา 14:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 282 ครั้ง
//
เยาวชนไทยเก่งคว้ารางวัลการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 จากเยอรมนี
โพส : 27 เม.ย. 2560 เวลา 11:08 น.
โหวต : | เข้าชม : 308 ครั้ง
//
ค่าย HUGNONG 13th (ค่ายฮักน้อง ครั้งที่ 13) ตอน "ฮักนี้ ปี้จัดหื้อ"
โพส : 20 เม.ย. 2560 เวลา 11:16 น.
โหวต : | เข้าชม : 356 ครั้ง