Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 2562 | 4:01 น.
หน้าหลัก > สนามปัญญา > เพลงชาติและเทศกาลต่างๆ
ค้นหาข้อมูลสนามปัญญา :
เพลงชาติและเทศกาลต่างๆ  
 
 
 
//
เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
โพส : 18 มิ.ย. 2555 เวลา 15:56 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,518 ครั้ง
//
บรรเลงและขับร้อง: วงดุริยางค์สี่เหล่าทัพ และกรมศิลปากร
โพส : 18 มิ.ย. 2555 เวลา 15:42 น.
โหวต : | เข้าชม : 3,340 ครั้ง
//
คำร้อง: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
โพส : 18 มิ.ย. 2555 เวลา 15:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,588 ครั้ง
//
คำร้อง: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
โพส : 18 มิ.ย. 2555 เวลา 13:52 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,465 ครั้ง
//
บรรเลงและขับร้องโดย วงออร์เคสตราสี่เหล่าทัพ และกรมศิลปากร
โพส : 18 มิ.ย. 2555 เวลา 13:30 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,669 ครั้ง
//
โดยวงออร์เคสตราสี่เหล่าทัพ และกรมศิลปากร
โพส : 18 มิ.ย. 2555 เวลา 13:16 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,831 ครั้ง
//
ทำนอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร), คำร้อง: พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ในนามกองทัพบก
โพส : 18 มิ.ย. 2555 เวลา 11:49 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,922 ครั้ง
//
ทำนอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร), คำร้อง: พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ในนามกองทัพบก
โพส : 18 มิ.ย. 2555 เวลา 11:33 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,598 ครั้ง
//
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โพส : 15 ก.พ. 2555 เวลา 16:42 น.
โหวต : | เข้าชม : 5,584 ครั้ง
//
เป็นเพลงที่ฟังสบาย ๆ สามารถฟังได้ทุกเพศทุกวัย ผลิตโดย Trueclicklife
โพส : 27 ส.ค. 2552 เวลา 9:59 น.
โหวต : | เข้าชม : 12,063 ครั้ง