Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 21:18 น.
 เพลงประกอบการเรียนการสอน 

เพลงขี่ม้า

โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2556 เวลา : 15:20 น.
โหวต : | เข้าชม : 4,442 ครั้ง

SHARE

เนื้อเพลง

..(ลัล ลัล ลัล ลา..)(ลัล ลัล ลัล ลา..)..
(ลัล ลัล ลัล ลัล ลัล ลา..)(ลัล ลัล ลัล ลา...)
(ลัล ลัล ลัล ลัล ลา..)

จะออกเดินทาง (จะไปไหนๆ) ไปให้ถึงจุดหมาย (จะไปไหนๆ)
จะไปอย่างไร (ไปอย่างไรๆ) เลือกดูสักทาง (เลือกดูสักทาง)
อยากจะขี่ม้า (จะขี่ม้าๆ) ควบไปควบมา (ควบไปควบมา)
กุบกับลัลลา (ลัลลัลลัลลา) ขี่ม้าไปด้วยกัน..

..(ลัล ลัล ลัล ลา..)(ลัล ลัล ลัล ลา..)..
(ลัล ลัล ลัล ลัล ลัล ลา..)(ลัล ลัล ลัล ลา...)
(ลัล ลัล ลัล ลา..)(ลัล ลัล ลัล ลา..)
(ลัล ลัล ลัล ลัล ลา..)(ลัล ลัล ลัล ลา..)

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --