Log in | วันพุธที่ 23 พ.ค. 2561 | 4:07 น.
 ข่าวกิจกรรม 

กิจกรรม Workshop ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญา คือ โอกาสแห่งการสร้างสรรค์” บน 13 พื้นที่

โพส : วันที่ 14 ส.ค. 2556 เวลา : 13:35 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,352 ครั้ง

SHARE

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม Workshop ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญา คือ โอกาสแห่งการสร้างสรรค์” บน 13 พื้นที่ ในโครงการมหกรรมความรู้ 2556 (Knowledge Festival 2013) ตลอดเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2556

• พื้นที่สร้างสรรค์แห่งที่ 1 : ขวัญใจบางลำพู ณ ชุมชนบางลำพู
     ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนบางลำพูผ่านกิจกรรมเดินชุมชน ทำ “ขนมบาเยีย” ซึ่งเป็นขนมเลื่องชื่อของชุมชน และกิจกรรม DIY เข็มกลัดทำมือ

วันอาทิตยที่ 18 สิงหาคม 2556
เวลา 10.00 - 14.00 น.
สถานที่ ณ ชุมชนบางลำพู
ร่วมกิจกรรม ฟรี!! รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน
สำรองที่นั่งและสอบถาม คุณเจนจิรา โทร. 02-225-2777 ต่อ 407 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 17.00 น.)

     ท่านจะได้ร่วมกิจกรรมเดินชุมชน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ย่านบางลำพู เริ่มจากเส้นทางสวนสันติชัยปราการ ผ่านป้อมพระสุเมรุ พระที่นั่งสันติชัยปราการ สู่ชุมชนวัดสังเวช ผ่านคลองประวัติศาสตร์ รู้จักบ้านดนตรีไทยดุริยประณีต ไปไหว้พระที่วัดสามพระยา และรับประทานอาหาร พร้อมลองทำขนมข้าวต้มน้ำวุ้น จากนั้นไปเยี่ยมชมชุมชนมุสลิมมัสยิดจักรพงษ์ ชมตรอก ซอก ซอย ชิมและลองทำ “ขนมบาเยีย” ซึ่งเป็นขนมเลื่องชื่อหนึ่งเดียวของชุมชน ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านผลงานของเด็กๆ อาทิ แผนที่ผ้า และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมชุมชนเขียนนิวาส์นตรอกไก่แจ้ ดูการปักชุดโขนซึ่งหาดูได้ยาก ต่อจากนั้นมุ่งหน้าสู่ถนนพระอาทิตย์ เพื่อกลับมายังสวนสันติชัยปราการและร่วมทำกิจกรรม DIY เข็มกลัดทำมือภาพความประทับใจจากกิจกรรมเดินชุมชน

• พื้นที่สร้างสรรค์แห่งที่ 2 : เพลินสามแพร่ง ณ แพร่งภูธร แพร่งนรา และแพร่งสรรพศาสตร์
     ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาด้านอาหารและเรียนรู้พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ชุมชน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับกิจกรรมเดิน-ชม-ชิม ณ แพร่งภูธร แพร่งนรา และแพร่งสรรพศาสตร์ สู่การถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และเรื่องราวของชุมชนลงบนแผนที่เดินเท้า

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556
เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่ ณ แพร่งภูธร แพร่งนรา และแพร่งสรรพศาสตร์
ร่วมกิจกรรม ฟรี!! รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน
สำรองที่นั่งและสอบถาม คุณเจนจิรา โทร. 02-225-2777 ต่อ 407 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 17.00 น.)

     เพลินสามแพร่ง เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ชุมชนสามแพร่ง ซึ่งในอดีตเคยเป็นวังที่ประทับของพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึง 3 พระองค์ ได้แก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์ศุภกิจ และเป็นย่านการค้าสินค้าต่างประเทศและสินค้าของข้าราชการที่สำคัญของพระนคร ในวันนั้นจะพบกับกิจกรรมเดินชมรอบๆ ชุมชน เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน พร้อมทั้งการแนะนำสถานที่สำคัญๆ ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสถานีกาชาดที่ 2 หรือสุขุมาลอนามัย โรงเรียนตะละภัฏศึกษา ซุ้มประตูวังเก่า และตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสที่คนในชุมชนใช้เป็นอยู่อาศัยและที่ประกอบอาชีพ อันสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศวันวานของกรงเทพมหานครในยุค พ.ศ. 2500 ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้เพลิดเพลินกับการชิมอาหารจากร้านที่มีชื่อเสียงของชุมชน เช่น ขนมเบื้องโบราณแพร่งนรา ไอศกรีมกะทิ ข้าวเหนียวมะม่วง ฯลฯ และสนุกสนานกับการร่วมกันทำแผนที่เดินเท้าบนป้ายไวนิล เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้กับชุมชนแห่งนี้

• พื้นที่สร้างสรรค์แห่งที่ 3 : พาหุลักษณ์ ณ พาหุรัด
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556
     เรียนรู้ศาสนาซิกข์กับวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายอินเดียในย่านพาหุรัด ชวนชิม อาหารและชมพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ (ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ เร็วๆ นี้)

• พื้นที่สร้างสรรค์แห่งที่ 4 : เวชพงศ์โอสถ
วันพุธที่ 4 กันยายน 2556
     เรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรจีน-ไทย เทคโนโลยีการปรุงยา การปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย พร้อมทำยาดม ลูกประคบตำหรับเวชพงศ์โอสถ (ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ เร็วๆ นี้)

• พื้นที่สร้างสรรค์แห่งที่ 5 : ลีลานางเลิ้ง
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556
     เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนนางเลิ้ง ผ่านความหลากหลายทางภูมิปัญญาทั้งการสาธิตการทำขนมมะพร้าวแก้ว ชมบ้านนราศิลป์ เรียนรู้การปักชุดโขน ชุดละคร และเรียนเต้นลีสาศที่บ้านเต้นรำสามัคคีลีลาศ (ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ เร็วๆ นี้)

• พื้นที่สร้างสรรค์แห่งที่ 6 : ชุมชนตรอกข้าวเม่า
วันเสาร์ 14 กันยายน 2556
     รู้จักของดีชุมชนจากรากเหง้าวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน ชมพิพิธภัณฑ์ วัดสุทธาวาส และทำข้าวเม่าหมี่ อาหารว่างแบบไทยๆ ของคนสมัยก่อน (ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ เร็วๆ นี้)

• พื้นที่สร้างสรรค์แห่งที่ 7 : สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วันพุธที่ 25 กันยายน 2556
     ร่วมทำกิจกรรมดนตรีและศิลปะบำบัด Music & Art Therapy เพื่อช่วยฟื้นฟูและพัฒนา อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจของสมาชิกในบ้านพักฉุกเฉิน (ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ เร็วๆ นี้)

• พื้นที่สร้างสรรค์แห่งที่ 8 : เจริญไชย เจริญใจ
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556
     รู้จักชุมชนเจริญไชย ย่านค้าขายสินค้าทางประเพณีจีนในเยาวราชผ่านกิจกรรม RC เก็บข้อมูลชุมชน และเรียนรู้การพับกระดาษประเพณี สินค้า วัฒนธรรมประจำชุมชน (ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ เร็วๆ นี้)

• พื้นที่สร้างสรรค์แห่งที่ 9 : The Neilson Hays Library
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556
     Workshop การเขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์ สู่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับคน รุ่นใหม่ที่สนใจก้าวสู่อาชีพนักเขียนกับเจ้าของนามปากกา แพรณัฐ นักเขียนซีรีส์ ชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ (ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ เร็วๆ นี้)

• พื้นที่สร้างสรรค์แห่งที่ 10 : ชุมชนสวนพลู
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556
     ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาด้านอาหาร และเรียนรู้พื้นที่ประวัติศาสตร์ชุมชนมุสลิมผ่านกิจกรรมเดิน-ชม-ชิม ร่วมทำขนมบดินทร์ สูตรเฉพาะของชาวชุมชนสวนพูล (ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ เร็วๆ นี้)

• พื้นที่สร้างสรรค์แห่งที่ 11 : ชุมชนกุฎีจีน
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556
     เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนกุฎีจีนและการผสมผสานทางวัฒนธรรม ชมวัด ศาลเจ้า และโบสถ์ และร่วมทำขนมกุฎีจีนสูตรโบราณ (ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ เร็วๆ นี้)

• พื้นที่สร้างสรรค์แห่งที่ 12 : ชลธารวรรณคดี
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556
     ล่องเรือเรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำผ่านวรรณคดีไทย ผ่านคลองบางกอกน้อย คลองมอญ และคลองบางหลวง (ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ เร็วๆ นี้)

• พื้นที่สร้างสรรค์แห่งที่ 13 : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556
     ร่วมสืบสานภูมิปัญญาคู่ชุมชน เรียนรู้ภูมิปัญญาการสร้างเรือนไทย และร่วมลิ้มรสอาหารท้องถิ่นของชุมชนมหาสวัสดิ์อย่างต้มส้มปลาตะเพียน (ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ เร็วๆ นี้)

* ทุกรายการร่วมกิจกรรม ฟรี!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณเจนจิรา โทร. 02-225-2777 ต่อ 407 หรือ www.facebook.com/museumsiamfan

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

แหล่งที่มา :   มิวเซียมสยาม

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --