Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 | 19:13 น.
 แวดวงครู 

นายกฯกำชับ ศธ.เร่งบรรจุ ผอ.-รองผอ.โรงเรียนเอกชนชายแดนใต้

โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 10:19 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,020 ครั้ง

SHARE

นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า  ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ร่วมกับนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดศธ. และนายทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศูนย์การบริหารจังหวัดชายแดนใต้ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อเร็วๆ นี้  โดยนายกฯ สั่งการ 6 ข้อให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปดำเนินการ ได้แก่ 

     1.ให้ศธ. เร่งรัดกระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ผอ. / รอง ผอ.สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ เป็นการเร่งด่วน ซึ่งจะมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับผิดชอบ 
     2.ให้ศธ.จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2555-2557 ทุกสังกัดให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และ สช. รับผิดชอบ
     3.ให้บูรณาการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยบูรณาการภาคประชาสังคม ภาคเอกชนรวมทั้งส่วนราชการอื่น เพื่อให้ระบบการตลาดในพื้นที่ครบวงจร มีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รับผิดชอบ
     4.ให้ส่งเสริมและขยายนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนการสอน ระบบเครือข่ายทางไกลสถานศึกษาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยมี กศน.เป็นผู้รับผิดชอบ
     5.ให้สนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา ตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สช.รับผิดชอบ
     และ 6.สนับสนุนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยแต่ละจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีส่วนเข้าร่วมพัฒนา กำกับ ติดตาม คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละจังหวัด

     โดยปลัด ศธ.มีหนังสือไปยังหน่วยงานเพื่อรับทราบข้อสั่งการ และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อกำหนดคณะทำงานและแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

 

แหล่งที่มา :   สยามรัฐ

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --