Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 18:48 น.
 ข่าวกิจกรรม 

มอ.จัดแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ (Hatyai Nature Run 2012)

โพส : วันที่ 23 ก.ค. 2555 เวลา : 14:35 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,579 ครั้ง

SHARE

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 18 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานถ้วยรางวัล ชนะเลิศชาย หญิง ทุกปี โดยมีองค์กรร่วมจัดคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ มณฑลทหารบกที่ 42 และชมรมวิ่งหาดใหญ่

     ขณะนี้เปิดรับสมัครล่วงหน้าแล้วที่ http://www.nature-run.psu.ac.th/ ประเภทการแข่งขัน อัตราค่าสมัคร และเวลาปล่อยตัวนักวิ่ง
          - ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 ก.ม. อัตราค่าสมัคร 300 บาท ปล่อยตัว 5.30 น.
          - มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 ก.ม. อัตราค่าสมัคร 250 บาท ปล่อยตัว 6.00 น.
          - ฟันรัน 4 ก.ม. อัตราค่าสมัคร 200 บาท
          - นักเรียน 4 ก.ม.อัตราค่าสมัคร 100 บาท
          - ครอบครัว 4 ก.ม. อัตราค่าสมัคร 300 บาท ต่อ 3 คน
          - ประเภทฟันรัน นักเรียน และครอบครัว ปล่อยตัวพร้อมกัน เวลา 06.10 น.

     ผู้สมัครจะได้รับเสื้อกล้ามหรือเสื้อคอกลม สีเขียวสดใส เป็นที่ระลึก ท่านละ 1 ตัว และจะได้รับเหรียญรางวัล เมื่อเข้าสู่เส้นชัย

     รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เปิดเผยว่า ได้จัดกลุ่มนักวิ่งเป็น 2 ประเภท คือ นักวิ่งในกลุ่มอาเซียน และนักวิ่งชาติอื่นๆนอกกลุ่มอาเซียน

     นักวิ่งในกลุ่มอาเซียน ผู้ชนะเลิศประเภทฮาล์ฟมาราธอน จะได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทชายและหญิง และนักวิ่งอันดับที่ 1 – 8 ของชาย และหญิงแต่ละกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ดังนี้ คือ อันดับ 1 จำนวน 6,000 บาท อันดับ 2 จำนวน 4,000 บาท อันดับ 3 จำนวน 2,000 บาท อันดับ 4 จำนวน 1,000 บาท อันดับ 5 จำนวน 500 บาท อันดับ 6-8 บาท จำนวน 500 บาท

     ส่วนนักวิ่งจากชาติอื่นๆ นอกกลุ่มอาเซียน นักวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอน ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 3 อันดับ คือ อันดับ1 จำนวน 5,000 บาท อันดับ 2 จำนวน 3,000 บาท อันดับ3 จำนวน 1,000 บาท รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน มินิมาราธอน ประเภท 10.5 กม.จะได้รับถ้วยเกียรติยศ อันดับ 1-8 ทั้งชายและหญิง แต่ละกลุ่มอายุ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้จาก
     1. งานพัฒนากีฬา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-282-207 โทรภายใน. 2207
     2. งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-558-959 โทรภายใน 2022, 2023
     3. E-mail : nature-run@psu.ac
     4. ดูรายละเอียดและสมัครล่วงหน้าได้ที่ http://www.nature-run.psu.ac.th/
     5. หมายเลขโทรศัพท์ในวันรับสมัคร 074-282-110

     เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เยาวชน มีเงินรางวัลสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมมากที่สุด 3 ลำดับแรก พร้อมถ้วยเกียรติยศ รับสมัครในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555

 

แหล่งที่มา :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --