Log in | วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 2561 | 6:37 น.
 ข่าวกิจกรรม 

โครงการประกวด "หนังสั้นมาก"

โพส : วันที่ 19 ก.ค. 2555 เวลา : 17:04 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,821 ครั้ง

SHARE

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด แบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ
     1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
     2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา / ปวส.

สมาชิกเดี่ยว หรือ ทีมไม่เกิน 5 คน
(ต่างระดับชั้นได้ แต่ในทีมเดียวกันต้องอยู่ในกลุ่มมัธยมปลาย หรือ อุดมศึกษาเหมือนกัน)
แต่ละคน/ทีม สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

ลักษณะของชิ้นงานต้นฉบับ
     - เป็น DVD Data
     - ไฟล์ Format เป็น .mp4
     - Codec H.264
     - ความละเอียดอย่างน้อย 720 x 576 Pixel

เงื่อนไขการสมัคร
     1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
     2. ไม่อนุญาตให้นาผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนาไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อวิทยุ / สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวดอีก หากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
     3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
     4. ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดใน "ปล่อยของ โครงการ 1" เป็นของ กระทรวงวัฒนธรรมและ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสมบูรณ์
     5. ผู้เข้าประกวดสามารถแก้ไขข้อมูลในผลงานได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 24.00 น. หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ

ขั้นตอนการสมัคร
     1. กรอกใบสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.ปล่อยของ.net
     2. Upload ไฟล์ต้นฉบับลง youtube ระบุชื่อดังนี้ ปล่อยของ 1 (เว้นวรรค) ตอน..........ตั้งชื่อเรื่อง............"
     3. ส่งลิงค์ url โดย log in กรอกในใบสมัครที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

แหล่งที่มา :   PORTFOLIOS*NET.

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --