Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 5:39 น.
 ข่าวกิจกรรม 

โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อมเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทย

โพส : วันที่ 13 ก.ค. 2555 เวลา : 15:34 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,467 ครั้ง

SHARE

     โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และองค์กรพันธมิตร เปิดรับสมัครเยาวชนระดับอุดมศึกษา ที่ใส่ใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็น “ทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555”  จำนวน 20 คน ภายใต้หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ได้แก่ 

          1. การจัดการเพื่อหลีกเลี่ยง หรือป้องกัน หรือปรับตัว หรือบรรเทา ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
          2. การอนุรักษ์หรือพัฒนาพลังงานทดแทน 
          3. การผลิตหรือการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทูตไบเออร์ฯ จากประเทศต่างๆ อีก 18 ประเทศทั่วโลก ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีที่สุด แห่งหนึ่งของโลก เป็นเวลา 1 สัปดาห์ พร้อมรับทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ส่งเข้าประกวด ทุนละ 10,000 บาท นอกจากนี้ ผู้ที่ได้อันดับ 4-6 ยังจะได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ทุนละ 5,000 บาท

กำหนดปิดรับใบสมัครในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 นี้ เยาวชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.bayer.co.th  / www.byee.bayer.com / www.bayeryoungenvoy@facebook.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 0-2616-6749-50

 

แหล่งที่มา :   ไบเออร์ : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพที่ดี

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --