Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.มหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์ โครงการรับตรงคณะดำเนินการเอง (ครั้งที่ 2)
19 มิ.ย. 60
1K views
Shares
173

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์ โครงการรับตรงคณะดำเนินการเอง (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.มหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์ โครงการรับตรงคณะดำเนินการเอง (ครั้งที่ 2)
1K views | 19 มิ.ย. 60
30 คน
12 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
12

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ทุกสาขา
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- สายอาชีพ ปวช. ปวส.
- GPAX 6 ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์ ม.มหาสารคาม
​- ชำระค่าสมัครสอบ 100 บาท ผ่านรายละเอียดที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 12 - 30 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 04 ก.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 06 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 ก.ค. 60

Related Content