Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.รังสิต คณะเภสัชศาสตร์ (เป็นกรณีพิเศษ) ยื่นผลสอบ O-NET / GAT / PAT2 / GPAX
16 มิ.ย. 60
5K views
Shares
703

มหาวิทยาลัยรังสิต รับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ (เป็นกรณีพิเศษ) รอบยื่นผลการสอบ O-NET / GAT / PAT2 / GPAX ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.รังสิต คณะเภสัชศาสตร์ (เป็นกรณีพิเศษ) ยื่นผลสอบ O-NET / GAT / PAT2 / GPAX
5K views | 16 มิ.ย. 60
15 คน
16 มิ.ย. 60 - 22 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
16

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
     
สอบตรง :ความถนัดทางเภสัชศาสตร์
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ (หลักสูตร 6 ปี)
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
     
สอบตรง :ความถนัดทางเภสัชศาสตร์
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
- GPAX 3.00 ขึ้นไป
- มีผลการสอบ O-NET / GAT / PAT2 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1/2560 หรือ ครั้งที่ 2/2560)
**หากไม่มีผลคะแนนไม่ให้ยื่นใบสมัคร**
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบความถนัดทางวิชาชีพเภสัชกรรม
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ซื้อและยื่นใบสมัครโดยตรง ไปที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
กำหนดการ
รับสมัคร
: 16 - 22 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 23 มิ.ย. 60

สอบ
: 26 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 26 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 27 มิ.ย. 60

Related Content