Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.อีสเทิร์นเอเชีย ประเภทโควตา (รอบหลังแอดมิชชั่น)
15 มิ.ย. 60
3K views
Shares
238

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (รอบหลังแอดมิชชั่น) ประจำปีการศึกษา 2560 

รับตรง 60 ม.อีสเทิร์นเอเชีย ประเภทโควตา (รอบหลังแอดมิชชั่น)
3K views | 15 มิ.ย. 60
120 คน
14 มิ.ย. 60 - 30 ก.ค. 60
ปิดรับสมัคร
14

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุกสาขา
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะศิลปศาสตร์
ทุกสาขา
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
ทุกสาขา
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการและบริหาร (ภาคพิเศษ)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง โดยสอบถามระเบียบการสมัครได้ที่ อ.จิ๋ว 095-496-9903 หรือ Line : society-jiew14
กำหนดการ
รับสมัคร
: 14 มิ.ย. - 30 ก.ค. 60

Related Content