Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ทักษิณ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ ครั้งที่ 2
13 มิ.ย. 60
2K views
Shares
122

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ทักษิณ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ ครั้งที่ 2
2K views | 13 มิ.ย. 60
100 คน
02 มิ.ย. 60 - 26 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
02

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
100 คน
2.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่าทุกสาขา
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 370 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
- ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมด ไปที่ ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 26 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 ก.ค. 60

Related Content