Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.มหาสารคาม หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต ภาคพิเศษ (เพิ่มเติบ รอบที่ 2)
12 มิ.ย. 60
2K views
Shares
300

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต ภาคพิเศษ (เพิ่มเติม รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.มหาสารคาม หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต ภาคพิเศษ (เพิ่มเติบ รอบที่ 2)
2K views | 12 มิ.ย. 60
200 คน
08 พ.ค. 60 - 14 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
08

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (จ.มหาสารคาม)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบข้อเขียน

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (จ.อุดรธานี)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบข้อเขียน

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (จ.อุบลราชธานี)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบข้อเขียน

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (จ.นครราชสีมา)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบข้อเขียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- รับผู้สมัครที่ศึกษาใน 4 จังหวัดภาคอีสาน คือ จ.มหาสารคาม อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาความรู้ทั่วไป วิชาการสาธารณสุข
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสมัครได้ผ่านเว็บไซต์
- สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม
- หรือขอใบสมัครได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม
- สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารการสมัครตามที่อยู่ที่ระบุในระเบียบการ
- ชำระค่าสมัครสอบ 500 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 08 พ.ค. - 14 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 19 มิ.ย. 60

สอบ
: 24 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 05 ก.ค. 60

Related Content