Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.มหาสารคาม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (โครงการที่คณะดำเนินการเอง)
19 พ.ค. 60
2K views
Shares
157

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (โครงการที่คณะดำเนินการเอง) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.มหาสารคาม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (โครงการที่คณะดำเนินการเอง)
2K views | 19 พ.ค. 60
100 คน
05 พ.ค. 60 - 15 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
05

คณะวัฒนธรรมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
100 คน
2.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กำหนดการ
รับสมัคร
: 05 พ.ค. - 15 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 20 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 26 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 มิ.ย. 60

Related Content