Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)
18 พ.ค. 60
2K views
Shares
158

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)
2K views | 18 พ.ค. 60
15 คน
17 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60
ปิดรับสมัคร
17

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
15 คน
2.50
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต เท่านั้น
​- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยสะสมทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า B หรือ 3.00
- มีผลคะแนน GAT / PAT 1 / PAT 2 ครั้งที่ 1/2560 และ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT / PAT และ 9 วิชาสามัญ
- สอบวิชาความถนัดด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 600 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 31 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 09 มิ.ย. 60

สอบ
: 17 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 17 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 23 มิ.ย. 60

Related Content