Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.เทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รอบที่ 3
15 พ.ค. 60
3K views
Shares
278

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.เทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รอบที่ 3
3K views | 15 พ.ค. 60
140 คน
01 พ.ค. 60 - 20 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
01

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ( ปวส. )
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ( ปวช. )
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- สายอาชีพ ปวช. ปวส.
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 พ.ค. - 20 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 28 มิ.ย. 60

สอบ
: 01 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 01 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 06 ก.ค. 60

Related Content