Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน
15 พ.ค. 60
2K views
Shares
107

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน
2K views | 15 พ.ค. 60
90 คน
25 เม.ย. 60 - 19 พ.ค. 60
ปิดรับสมัคร
25

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
90 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- หรือเทียบเท่า
- ใช้ผลคะแน GAT 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- รับใบสมัครได้ที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
- ชำระค่าสมัครสอบ 350 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 25 เม.ย. - 19 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 25 พ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 31 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 06 มิ.ย. 60

Related Content