Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง
11 พ.ค. 60
2K views
Shares
152

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง
2K views | 11 พ.ค. 60
40 คน
08 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60
ปิดรับสมัคร
08

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
10 คน
2.75
GPAX

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
15 คน
2.75
GPAX

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
15 คน
2.75
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- GPAX 6 ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ใช้ผลคะแนน O-NET
- ใช้ผลคะแนน GAT / PAT
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครสอบ 150 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 08 - 29 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 30 พ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 01 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 21 มิ.ย. 60

Related Content