Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 3 ปี แบบรับตรง รอบที่ 2
04 พ.ค. 60
3K views
Shares
279

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 3 ปี แบบรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 3 ปี แบบรับตรง รอบที่ 2
3K views | 04 พ.ค. 60
90 คน
28 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
ปิดรับสมัคร
28

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษา ปวส. 
- แผนการเรียน ตามสาขาวิชาสมัครกำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ , วิชาภาษาอังกฤษ , วิชาความถนัดเฉพาะสาขาวิชา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 28 เม.ย. - 31 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 05 มิ.ย. 60

สอบ
: 10 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 14 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 17 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 21 มิ.ย. 60

Related Content