Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.แม่ฟ้าหลวง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
21 เม.ย. 60
2K views
Shares
316

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560   

รับตรง 60 ม.แม่ฟ้าหลวง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
2K views | 21 เม.ย. 60
50 คน
10 เม.ย. 60 - 22 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
10

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ สอบข้อเขียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบคัดเลือก สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ , สอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไป
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 เม.ย. - 22 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 27 มิ.ย. 60

สอบ
: 01 ก.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 01 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 ก.ค. 60

Related Content