Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตปัตตานี
12 เม.ย. 60
3K views
Shares
491

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตปัตตานี
3K views | 12 เม.ย. 60
30 คน
03 เม.ย. 60 - 28 เม.ย. 60
ปิดรับสมัคร
03

คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
30 คน
2.75
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
- ไม่มีปัญหาตาบอดสี  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนวิชาวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางวิชาชีพ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ (ท้ายระเบียบการ)
- ค่าสมัคร 300 บาท 
- ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ (พร้อมธนาณัติ) ไปที่ งานรับนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

**สมัครทางไปรษณีย์ (วันที่ 3 - 24 เม.ย. 60)
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 - 28 เม.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 01 พ.ค. 60

สอบ
: 08 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 พ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 15 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 16 พ.ค. 60

Related Content