Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) รอบที่ 2
16 มี.ค. 60
1K views
Shares
183

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) รอบที่ 2
1K views | 16 มี.ค. 60
72 คน
20 มี.ค. 60 - 10 เม.ย. 60
ปิดรับสมัคร
20

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบภายใน
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
23 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- ต้องเป็นผู้ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยวิธีการสอบตรง
​- ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ O-NET
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบวิชาเฉพาะ วาดเส้นมัณฑนศิลป์
- สอบวิชาออกแบบ (เลือกสอบ 1 วิชา ตามรายละเอียดที่ระบุในระเบียบการ)
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 300 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 20 มี.ค. - 10 เม.ย. 60

สอบ
: 06 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 25 พ.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 31 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 31 พ.ค. 60

Related Content