Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการความสามารถพิเศษเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
15 มี.ค. 60
2K views
Shares
216

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการความสามารถพิเศษเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2K views | 15 มี.ค. 60
12 คน
24 ก.พ. 60 - 20 มี.ค. 60
ปิดรับสมัคร
24

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
2 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
2 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
2 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
2 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีผลคะแนน GAT / PAT 1 / PAT 2
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์
- สมัครด้วยตนเองได้ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่
- ส่งเอกสารการสมัครได้ตามรายละเอียดที่ระบุในระเบียบการ
- ชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 24 ก.พ. - 20 มี.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 22 มี.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 29 มี.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 05 เม.ย. 60

Related Content