Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา รอบที่ 2
15 มี.ค. 60
2K views
Shares
165

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา โครงการพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา รอบที่ 2
2K views | 15 มี.ค. 60
82 คน
14 มี.ค. 60 - 20 มี.ค. 60
ปิดรับสมัคร
14

คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการกีฬา
48 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป

คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา
34 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต , ศิลป์ - คำนวณ , ศิลป์ - ภาษา
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาความสามารถทางด้านกีฬาในระดับชาติขึ้นไป ทั้งในระดับเยาวชนหรือบุคคลทั่วไป รวมถึงระดับกีฬาอาชีพ และ/หรือ 
- มีผลการสอบ GAT 300 คะนน ครั้งที่ 1/2560 
*สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม. 6 ใช้ผลคะแนนอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ
- ขอรับใบสมัคร และ ยื่นเอกสารการสมัครสอบ ด้วยตนเองได้ที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนากีฬา 
คณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเมนสเตเดียม ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
- ค่าสมัคร 500 บาท
- สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 14 - 20 มี.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 มี.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 30 - 31 มี.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 เม.ย. 60

Related Content