Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
10 มี.ค. 60
4K views
Shares
645

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4K views | 10 มี.ค. 60
100 คน
01 พ.ค. 60 - 20 มิ.ย. 60
ปิดรับสมัคร
01

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
100 คน
2.50
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย หรือ กศน.
- ผู้สมัครต้องมีคะแนน O-NET 4 วิชาคือ  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
**ผลคะแนนของปีการศึกษา 2558 หรือ 2559
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้คะแนน GAT 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 350 บาท
- ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ทางไปรษณีย์ (วันที่ 1 พ.ค. - 6 มิ.ย. 60) ไปที่ สำนักงานหลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 หรือ
ด้วยตนเอง (วันที่ 7 - 20 มิ.ย. 60) ไปที่ สำนักงานหลักสูตรการวิจัยทางสังคม ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 พ.ค. - 20 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 มิ.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 29 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 05 ก.ค. 60

Related Content