Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
5 ม.เอกชน ที่มีทุนการศึกษาน่ายื่น
08 ต.ค. 62
10,192 views
Favorite
Shares
0

อย่างที่เรารู้กันดีว่า ม.เอกชน มีค่าเทอมที่ค่อนข้างสูง อาจมาด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง แต่ในขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยก็เปิดโอกาส คือมีเปิดรับทุนการศึกษาเพื่อให้น้อง ๆ ที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น เรียนดี ความสามารถพิเศษ ได้เข้ามาศึกษากัน ซึ่งทุนการศึกษานั้นก็มีทั้งแบบเต็มจำนวน หรือ ครึ่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อน้อง ๆ ได้รับทุนแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้องด้วย ใครที่สนใจอยากได้ทุนการศึกษา ไปดูกันเลยว่า 5 ม.เอกชน ที่มีทุนการศึกษาน่ายื่น มีทุนไหนน่าสนใจบ้าง

 

ม.อัสสัมชัญ

1. ทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม)

- ทุนสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานทางวิชาการ/กิจกรรมโดดเด่นในระดับสากล และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย สายสามัญ และสายอาชีพ

- GPAX 2.50 ขึ้นไป

 

2. ทุน AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน)

- สำหรับน้องที่มีความประพฤติดี และมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา โดยจะมีการจัดสอบทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกรับทุน

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย สายสามัญ และสายอาชีพ

- GPAX 2.00 ขึ้นไป

 

3. โครงการทุนนักกีฬา

- สำหรับน้อง ๆ ที่มีความสามารถทางการกีฬา มีผลงานความสามารถทางกีฬาดีเด่น มีรับทั้งทุนนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ และทุนนักกีฬาแห่งชาติและเยาวชนแห่งชาติ

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย สายสามัญ

- GPAX 2.00 ขึ้นไป


ทุนอื่น ๆ ของ ม.อัสสัมชัญ รายละเอียด >> Click 

 

ม.กรุงเทพ

1. ทุน BU CREATIVE

- ทุนสำหรับน้อง ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มีผลงานโดดเด่น และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย สายสามัญ และสายอาชีพ

- GPAX 2.50 ขึ้นไป และแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

2. ทุนประกายเพชร

- ทุนเรียนดี สำหรับน้อง ๆ ที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจการในระดับชาติ

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย มี GPAX 3.50 ขึ้นไป

 

3. ทุน Global Bright

- ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ มีทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา 100% ทุนเฉพาะค่าเล่าเรียน ทุน 50% เฉพาะค่าเล่าเรียน และทุน 30% เฉพาะค่าเล่าเรียน

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย สายสามัญ และสายอาชีพ

- GPAX 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลการสอบ GED 580 คะแนนขึ้นไป

 

4. ทุน DIGITAL GEN Z

- ทุนเรียนฟรี 100% สำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้าง Content ออนไลน์ที่ใครเห็นต้องกดติดตาม ทั้งด้าน Youtuber, Game Caster, Product Reviewer

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย สายสามัญ และสายอาชีพ

- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ ในรูปแบบวิดีทัศน์อย่างโดดเด่น


ทุนอื่น ๆ ของ ม.กรุงเทพ รายละเอียด >> Click  

 

ม.รังสิต

1. ทุนเรียนดี ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์

- เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา โดยจะให้ได้รับทุนการศึกษาจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงรักษา

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย GPAX 3.00 ขึ้นไป

- สายอาชีพ  GPAX 3.25 ขึ้นไป

 

2. ทุนโครงการสู่มหาวิทยาลัย ทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-NET

- เป็นทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร คัดเลือกจากนักเรียนที่ได้คะแนนจากการสอบ O-NET สูงสุดในแต่ละสาขาวิชา  (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) และมีความประสงค์จะศึกษาต่อ ม.รังสิต

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย สายสามัญ

 

3. ทุนความสามารถพิเศษ

สำหรับน้อง ๆ ที่มีความสามารถเฉพาะด้านต่าง ๆ ด้านกีฬา ด้านเชียร์ลีดดิ้ง ด้านดนตรี ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านศิลปะวัฒนธรรม ทุนศิลปิน ด้านสิ่งประดิษฐ์ ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือ GPAX ตามโครงการกำหนด


ทุนอื่น ๆ ของ ม.รังสิต รายละเอียด >> Click  
 

ม.หอการค้าไทย

1. ทุนรัตนมงคล

- เป็นทุนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ที่มีผลการเรียนดี

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ

- GPAX 3.00 ขึ้นไป เฉพาะผู้สมัครเลือกวิทยาลัยนานาชาติ GPAX 3.25 ขึ้นไป

 

2. ทุนความสามารถพิเศษ

-  สำหรับน้อง ๆ ที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ศิลปะ, การพูด, การแสดง, การออกแบบ, ดนตรีสากล, เคยทำประโยชน์เพื่อสังคม, เป็นนักกิจกรรม, ถ่ายภาพ ฯลฯ โดยเคยผ่านการประกวด, ได้รับรางวัลระดับโรงเรียน, ระดับเขต/อำเภอ, ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ

- GPAX 2.25 ขึ้นไป

 

3. ทุนหัวการค้า

- สำหรับน้อง ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ หรือมีการทำธุรกิจส่วนตัว โดยจะได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอด 4 ปี

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ

- GPAX 2.00 ขึ้นไป


ทุนอื่น ๆ ของ ม.หอการค้าไทย รายละเอียด >> Click 

 

ม.ศรีปทุม

1. ทุน SPU PORTFOLIO 3ดี

- สำหรับน้อง ๆ ที่มีผลงาน ความดี กิจกรรมดี หรือเรียนดี และต้องการเข้าศึกษาต่อที่ ม.ศรีปทุม รับทุนสูงสุด 30,000 บาท

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ ไม่มีกำหนดเกรด

 

2. ทุน SPU โควตา

- มีให้ทุนทั้งในหลักสูตร 4 และ 5 ปี ทุนการศึกษาสูงสุดถึง 20,000 บาท

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย สายสามัญ สายอาชีพ กศน. ไม่มีกำหนดเกรดขั้นต่ำ

 

3. ทุนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

- ผู้สมัครต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ในระดับต่าง ๆ ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาชนะเลิศแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย สายสามัญ หรือ สายอาชีพ


ทุนอื่น ๆ ของ ม.ศรีปทุม รายละเอียด >> Click

 

ทุนกยศ.

- เป็นโครงการของรัฐบาลเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ซึ่งน้อง ๆ สามารถยื่นขอทุนได้ทุกคณะ โดยโครงการ กยศ. จะมีอยู่ในหลายมหาวิทยาลัย ไม่ได้ยื่นได้เฉพาะมหาวิทยลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชนก็ยื่นได้ น้อง ๆ ที่สนใจเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลย

คุณสมบัติ

- ม.ปลาย สายสามัญ และสายอาชีพ

- ครอบครัวมีรายได้รวมกันไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี จึงจะมีสิทธิ์ยื่นเพื่อขอกู้ และต้องมีข้าราชการรับรองเรื่องรายได้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
ค่าเทอม ม.เอกชน 9 แห่ง ที่เด็กอยากรู้มากที่สุด
[รีวิว] เด็ก ม.กรุงเทพ เมื่อได้มาใช้ชีวิต เป็นไปอย่างที่คิดมั้ย ?
[รีวิว] ม.อัสสัมชัญ (ABAC) มหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์
5 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ม.เอกชน
เรียน ม.รัฐ กับ ม.เอกชน ใช้เงินต่างกันเท่าไหร่ ?

ขอบคุณภาพปก : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Related Content