Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ตัวอย่าง Portfolio ของรุ่นพี่ที่ผ่าน TCAS รอบแรก
05 ก.ย. 61
130,516 views
Favorite
Shares
0

Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน หลายคนถามว่า “จำเป็นต้องมีไหม ?” ซึ่งตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่คณะหรือมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ อยากเข้า ว่าเขาต้องการดูผลงานหรือเปล่า แต่สำหรับน้อง ๆ ที่ทำกิจกรรม หรือเข้าร่วมการแข่งขันด้านต่าง ๆ หรือมีความสามารถพิเศษที่ตั้งใจจะใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 ที่ใช้ Portfolio อย่างเดียว น้อง ๆ จำเป็นมากที่จะต้องทำ Portfolio ของตัวเองให้โดดเด่นน่าสนใจ ส่วนน้อง ๆ ที่ไม่มีผลงานอะไรมากมาย และไม่ได้จะยื่นรอบที่ 1 ทำไว้ก็ไม่เสียหาย รวบรวมประวัติเพื่อให้อาจารย์ได้รู้จักเรามากขึ้น เพิ่มความสนใจให้กับตัวเองตอนไปสัมภาษณ์


ตัวอย่าง ของรุ่นพี่ปี 61 ที่ผ่านเข้ารอบ Portfolio มาแล้ว

นภา-ธนาภา ชัยพิริยะศักดิ์
สอบติด TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการช้างเผือก
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


โครงการช้างเผือกนี้ ในส่วนใหญ่จะคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ย และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ อาจารย์เขาจะมองถึงทัศนคติของเราว่าเหมาะสำหรับคณะไหม
 

Portfolio ของ นภา-ธนาภา ชัยพิริยะศักดิ์

 

Portfolio ของ นภา-ธนาภา ชัยพิริยะศักดิ์

 

Portfolio ของ นภา-ธนาภา ชัยพิริยะศักดิ์

 

Portfolio ของ นภา-ธนาภา ชัยพิริยะศักดิ์

 

Portfolio ของ นภา-ธนาภา ชัยพิริยะศักดิ์

 

นี้แค่บางส่วนเท่านั้น เลือกมาเฉพาะที่เด่น ๆ ของแต่ละส่วนมาโชว์ให้ดู เล่มของจริง มีทั้งหมด 40 กว่าหน้า พี่นภาเขาจัดหนักจัดเต็มจริง ๆ 

 

อีกหนึ่งตัวอย่าง สำหรับโครงการที่ตัดสินจากความสามารถล้วน ๆ 

ณภัทร เอมสีแดง
สอบติด  TCAS รอบที่ 1 Portfolio
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


คณะแบบนี้ รอบ Portfolio ก็ต้องการอะไรที่มากกว่าเกรดเฉลี่ยหรือกิจกรรม การคัดเลือกจะเน้นดูจากจากผลงาน โดยทางมหาวิทยาลัยอาจจะมีโจทย์ให้ พร้อมแนบผลงานอื่น ๆ ไปด้วย และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ บุคลิกแนวคิดที่เหมาะจะเรียนในคณะ
 

ณภัทร เอมสีแดง

 

โจทย์หัวข้อ “ที่แห่งนี้ฉันประทับใจ”

Portfolio ของ ณภัทร เอมสีแดง

 

โจทย์หัวข้อ "ทำไมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องเลือกคุณเข้าศึกษา"
ผลงานของณภัทร workspace ในคอนเซ็ป มีจำกัดแต่ไม่สิ้นสุด

Portfolio ของ ณภัทร เอมสีแดง


ผลงานอื่น ๆ

Portfolio ของ ณภัทร เอมสีแดงรอบของการยื่น Portfolio ปัญหาปีที่ผ่านมาในรอบนี้คือการที่มีเด็กบางกลุ่ม จ้างทำ Portfolio บางคนก็ทำซะเริ่ดเลอ หรูหรา ออกทะเลไปใหญ่ อย่าลืมว่าเราไม่ได้แข่งกันที่ความสวยงามอย่างเดียว ทางทปอ. ก็พยายามที่จะช่วยน้อง ๆ ให้ทุกคนต้องทำกันอย่างเท่าเทียม แต่ไม่ต้องไปเสียเงินโดยใช่เหตุ โดยจะให้มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวนหน้าของ Portfolio อาจจะไม่ให้เกิน 10 หน้า เป็นเหมือนโจทย์ ว่าควรมีผลงานอะไร หรือเขียนเรียงความ หรือวาดอะไร ส่วนผลงานอื่น ๆ ให้นำไปยื่นเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์ หลัก ๆ ก็ขอให้น้อง ๆ ทำตามข้อกำหนด เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Related Content