Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
คณะบริหารธุรกิจ หนึ่งในคณะยอดฮิต แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง ?
04 ก.ย. 60
153,961 views
Favorite
Shares
0

          คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะยอดนิยมคณะหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่อยากจะสอบเข้าคณะนี้ เพราะคณะนี้มีหลากหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจนั่นเอง ในแต่ละสาขามีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันภายใต้คำว่าธุรกิจ ซึ่งแต่ละสาขาก็มีความโดดเด่นในตัวของสาขานั้นเอง และในแต่มหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจนี้ก็มีสาขาที่แตกต่างกัน ถ้าเราอยากเรียนสาขาไหนก็ควรศึกษาให้ดีก่อน เพราะบางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่มีสาขาที่เราอยากเรียนก็ได้ เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคณะบริหารธุรกิจมีสาขาอะไรบ้าง

 

สาขาบัญชี

เป็นสาขาที่หลายคนอยากเข้า เพราะเรียนแล้วไม่ตกงาน ที่ไหน ๆ ก็ต้องมีนักบัญชีไว้คอยดูเรื่องตัวเลข และเงินของบริษัท เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับตัวเลข บวก ลบกันทั้งวัน ถ้าใครเป็นคนระเอียดรอบคอบ มีความอดทนและสนุกกับการคิดเลข ต้องสาขานี้แหละเหมาะที่สุด

วิชาที่เรียน :
Intermediate Accounting
Taxation
Cost Accounting
Financial Statement Analysis
Auditing

การทำงาน : จบสาขาบัญชีแล้วสามารถเป็นนักบัญชี เป็นงานที่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขคิดกำไร ต้นทุน มากกว่านั้นก็สามารถ สอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้

 

สาขาการตลาด

สาขายอดฮิตที่ใคร ๆ ก็อยากเข้ามาเรียนรู้ เพราะการตลาดเป็นการเข้าใจความต้องการของลูกค้า สร้างกิจกรรมหรือสินค้าให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวแบรนด์ ดังนั้นการเรียนการตลาดเป็นการเรียนที่สนุก ได้คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เราจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ได้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ มากขึ้น

วิชาที่เรียน :
Marketing Management
Marketing Decision Making
Competitive Analysis and Strategy
Sales Management
Research in Marketing

การทำงาน : จบมาแล้วก็มีงานหลากหลายสาขาให้เลือกทำ นักการตลาด เป็นวางแผน คิดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับสินค้าหรือบริการ สามารถเป็นเซลล์ขายสินค้าหรือบริการ นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ นักบริหารการจัดจำหน่าย นอกจากนี้ยังสามารถเป็นนักวิจัยตลาด และกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้อีกด้วย

 

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขานี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับธุรกิจทั่วโลก การซื้อขายกันข้ามประเทศ จะมีเรื่องกฎหมายและวัฒนธรรมเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจ มีการคำนวณเงินในสกุลเงินที่ต่างกัน เป็นการเรียนธุรกิจที่กว้างมากเพราะเราเรียนเกี่ยวกับทั่วโลก ดังนั้นภาษาอังกฤษก็สำคัญในการศึกษาสาขานี้

วิชาที่เรียน :
Comparative Management
Export-Import Policy and Strategy
International Business Research
Designing and Managing Global Operations
International Strategic Management

การทำงาน : จบไปแล้วสามารถทำงานในบริษัทต่างประเทศ การนำเข้าส่งออกสินค้า หรืออยู่ฝ่ายประสานงานกับต่างประเทศ มากกว่านั้นยังสามารถเป็นนักวิชาการ และนักวิจัยอีกด้วย

 

สาขาการเงินการธนาคาร

สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การลงทุนในที่ต่าง ๆ ตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการเงิน การคลัง รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง คนที่จะเรียนสาขานี้ต้องมีความรู้รอบตัว ชอบคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล ต้องมีความรู้หลากหลายทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การเงิน และกฎหมาย

วิชาที่เรียน :
Investment
Business Analysis and Valuation
International Finance
Bank Management
Derivatives Securities

การทำงาน : สามารถไปเป็นนักการบริหารการเงิน นักวิเคราะห์ และบริหารสินเชื่อ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักการธนาคาร ตำแหน่งต่าง ๆ ในการเงินเช่น Financial consultant, Investment consultant, Credit analyst, Client service assistance, Financial manager

 

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือ สาขาโลจิสติก

สาขานี้เป็นสาขาที่คนเริ่มจะเรียนกันมากขึ้น เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ที่สามารถทำธุรกิจกันได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงมีการขนส่งสินค้าต่าง ๆ มากขึ้น มากกว่านั้นก็ส่งสินค้ากันข้ามประเทศ จึงต้องมีคนที่มีความรู้เรื่องระบบกฎหมายการขนส่ง และวางแผนบริหารงานในระบบต่าง ๆ

วิชาที่เรียน :
Manufacturing Planning and Control
Quality Management
Logistics and Supply Chain Management
Industrial Environment Management
Industrial Safety and Risk Management

การทำงาน : จบไปสามารถทำงานได้ 3 Field หลัก คือ

1) Procurement/Purchasing เป็นฝ่ายจัดซื้อ ดูแลเรื่องการซื้อขาย ทำอย่างไรให้ลดต้นทุนมากที่สุดและเป็นประโยชน์มากที่สุด

2) Logistics เป็นการทำงานเกี่ยวกับขนส่ง การขนส่งสินค้าตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงสินค้าส่งถึงที่หมาย ต้องรู้กฎหมายและระบบต่าง ๆ ในการส่งของและรับของ

3) Planner การวางแผนระบบต่าง ๆ ในเรื่องการจัดซื้อและการส่งสินค้า รวมถึงการบริหารโรงงาน เป็นการมองภาพรวมของตัวบริษัท และทำให้การทำงานของระบบต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ

สาขานี้เป็นสาขาที่สาว ๆ เข้าเยอะ เพราะเรียนเกี่ยวกับการจัดการในโรงแรมและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสิ่งที่มีรายระเอียดเยอะ ต้องใส่ใจในหลาย ๆ เรื่อง มากกว่านั้นอาจจะต้องลงมือปฏิบัติจริง ต้องมีการฝึกงานในโรงแรมหรือสถานาที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

วิชาที่เรียน :
Introduction to hospitality
Introduction to tourism
Sustainable tourism
Food and beverage management

การทำงาน : จบไปแล้วส่วนใหญ่จะทำงานในโรงแรมในทุก ๆ ตำแหน่ง ตั้งแต่พนักงานต้อนรับจนถึงระดับผู้บริหาร สามารถไปสมัครเป็นแอร์โฮสเตส หรือ พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ หรืออาจจะต่อยอดไปทำต่อในเรื่องร้านอาหาร การให้บริการในด้านต่าง ๆ

 

สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สาขานี้มีอยู่ไม่มาก มีแค่บางมหาวิทยาลัย เป็นการเรียนเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ตึกหรือคอนโดต่าง ๆ เรียนถึงการออกแบบ รูปแบบ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน การสร้างบ้าน หรือคอนโด

วิชาที่เรียน :
Building and design
Property valuation
Development
Computer application
Property management

การทำงาน : การทำงานในสาขานี้สามารถไปทำในด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ด้านการบริหารอาคาร ด้านการบริหารทรัพย์สิน ด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

 

สาขาการจัดการ

สาขานี้จะเรียนครอบคลุมในทุก ๆ เรื่อง การจัดการคน และจัดการระบบต่าง ๆ ในองค์กร รวมถึงการเรียนเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ต้องเรียนรู้ในทุก ๆ เรื่อง ทั้งการบริหารเงิน บริหารคน ดูสถานที่ รู้จักการตลาดและการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง

วิชาที่เรียน :
Business Condition Analysis
Financial Management
Organization Theory
Strategic Human Resources Management
Productivity and Quality Management

การทำงาน : เรียนจบสาขานี้สามารถสมัครงานได้ทุก ๆ หลากหลายในองค์กร เป็นได้ตั้งแต่ ธุรการ พนักงานทั่วไป พนักงานฝ่ายบุคคล เป็นผู้จัดการสาขาในบริษัทต่าง ๆ หรือจะไปทำงานในสายอื่นก็ได้เช่น การตลาด การขนส่งสินค้า เลขา เป็นต้น

 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ

สาขานี้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อไปพัฒนาด้านธุรกิจ เพราะเทคโนโลยีสมัยนี้ก้าวหน้าไปมาก เป็นยุคดิจิตอลเลยก็ว่าได้ ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ ก็หันมาใช้เทคโนโลยีในการช่วยให้ธุรกิจเติบโต สาขานี้จึงเป็นสาขาที่คนเริ่มเรียนมากขึ้น เพราะกระแสความก้าวหน้าของโลกดิจิตอลนั่นเอง

วิชาที่เรียน :
Programming and Algorithms
Principles of Multimedia
Web Design and Programming
Database Systems
Data Communications and Networking

การทำงาน : จบจากสาขานี้สามารถทำงานได้หลากหลายด้าน เช่น โปรแกรมเมอร์ ผู้บริหารฐานข้อมูล นักพัฒนาระบบ และงานบริหารในทุกสาขา

 

          สุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะเลือกเรียนอะไร สาขาไหนก็ควรศึกษาให้ดีก่อน เพราะถ้าเราเลือกผิด อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเลยก็ได้ ลองถามรุ่นพี่ หรือคนที่ทำอาชีพที่เราอยากจะเป็น ว่าเขาเรียนอะไรมา เราควรจะเรียนอะไรเพื่อที่จะเป็นอาชีพนี้ อีกอย่างคือถ้าเราสามารถลองเรียน หรือเข้าไปเรียนวิชาในสาขานั้นได้ ก่อนที่เราจะเลือกสาขานั้น มันอาจจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น 

 

เรื่อง : ธนิดา ผู้เจริญทั่ว

Related Content